Styret

Styret

Har du spørsmål knyttet til driften av Move On, kan du på denne siden ta direkte kontakt med styret.

Mailen går ut til alle styrets medlemmer, inkludert vara.

Danseklubben Move On:

 

Styret:

 

Styreleder:

Sølvy Aslaksen

Nestleder:

Ragnfrid Sylvia Krogh Sjøberg

Styremedlem:

Helge Christiansen

Lill Rose Lyngfjell

Wenche Wold

Christine Klem

 

Vara:

Anita Røkholt Christiansen

Vigdis Woll Lothe

 

Kontaktinfo Styreleder:

styreleder@moveon.no

 

Kontaktinfo hele styret m/vara:

styret@moveon.no

 

Sportslig leder:

Silje Stave

Silje@moveon.no

 
 
 

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere!