Betingelser

Betingelser

Følg oss:

1.Medlemskontigent og treningsavgift

Kostnadene for å delta på kurs hos Danseklubben Move On er delt i en årlig medlemskontigent, og i en kurs­avgift/treningsavgift. Medlemskontigenten er p.t på kr. 150,- per kalenderår. Et medlemskap som tegnes i høstsemesteret er gyldig ut året.

 

NB: Konkurransedansere MÅ ha betalt medlemskontigent for å kunne delta på konkurranser. Lisens kommer i tillegg og betales til Norges Danseforbund.

 

2.Mengderabatt

Det gis mengderabatt slik at prisen for å ta flere kurs er lavere enn summen av trenings­avgiften for hvert av kursene. Satser og kombinasjoner varierer fra semester til semester.

 

3.Prøvetime

Det tilbys én prøvetime for ett kurs, slik at man kan delta én gang uten å måtte betale for dette. Det er likevel en forutsetning at dersom kurset blir fakturert (danseren mottar faktura), må det gis beskjed til klubben (se nedenfor) slik at fakturaen kan annuleres.

 

4.Avbrudd i kurset

Dersom danseren av ulike grunner må avbryte kurset i løpet av de første fem kursukene, kan klubben – etter søknad – innvilge en forholdsvis reduksjon i treningsavgiften. Melding om avbrudd må skje så snart som mulig til klubben (se nedenfor), og i alle fall før det har gått to uker etter at kurset ble avbrutt.

Medlemskontigent og påmeldingsgebyr refunderes ikke.

 

5.Oppstart etter semesterstart

Det gis ikke rabatt når danseren starter etter semesterstart.

Unntak fra dette vil kunne innvilges for oppstart etter at påmelding på nett er lukket. Dette gjøres etter avtale med styreleder og i forståelse med trener.

 

6.Betaling

Kurs betales gjennom kurspåmelding på nettet. Ta kontakt med kasserer@moveon.no for alternativ påmelding/betalingsmåte.

Ved fakturering vil det bli sendt ut elektronisk til registrert epostadresse.

Frist for betaling er senest 3 uker etter utsending av faktura.

 

NB: Privattimer skal betales fortløpende på Vipps: #10475.

 

7.Purringer

Ikke-betalte fakturaer som ikke er ettergitt, vil bli purret. Dersom heller ikke purringene betales, vil kravet bli sendt til inkasso for videre innfordring. I det øyeblikk saken blir oversendt dit vil det påløpe betydelige inkasso-omkostninger. Selv om kravet senere skulle bli frafalt, vil den som har mottatt fakturaen måtte dekke inkasso-omkostninger dersom det ikke tidligere er protestert mot kravet. I tillegg risikerer danseren å bli utestengt fra trening og fra alle konkurranser.

 

8.Dugnadsaktivitet

Det må påregnes å stille på dugnadsaktiviteter som er igangsatt for å skaffe klubben inntekter. Dette vil f.eks være i forbindelse med arrangementer i klubbens regi. Dugnadstimene vil bli fordelt likt på medlemsmassen.

 

 

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere, men ønsker oss flere. Vil du inngå et samarbeid med oss, ta kontakt idag! Kontakt: info@moveon.no

Danseklubben Move on

Org.nr 997248244

Myrfaret 2

1406 Ski